1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода (надалі – Угода) є публічною офертою умов використання веб-сайту fkl.ua (надалі – Веб-сайт), в особі Правовласника Веб-сайту (надалі – Адміністрація Веб-сайту) та третіх осіб – фізичних та/або юридичних (надалі – Користувач).

1.2. Користувач зобов’язується повністю ознайомитись з цією Угодою

1.3. У випадку незгоди Користувача з умовами Угоди використання Веб-сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.

2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

2.1. Всі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на Веб-сайті, у тому числі, але не обмежуючись, елементами дизайну, графічними зображеннями (у тому числі, ілюстрації), фотографічними творами, текстом, аудіовізуальними творами та іншими творами, а також товарними знаками і промисловими зразками, охороняються у відповідності з чинним в України законодавством.

Вищевказані об’єкти інтелектуальної власності окремо і всі разом являють собою охоронюваний Контент (надалі – Контент).

2.2. Веб-сайт і все, що на ньому розміщено, а також увесь Контент Веб-сайту є власністю Адміністрації Веб-сайту.

2.3. Використання Веб-сайту, у тому числі його Контенту, допускається лише з метою ознайомлення та задля можливості отримання послуг, які надаються Адміністрацією Веб-сайту.

Використання Веб-сайту, у тому числі його Контенту, в комерційних цілях не допускається.

2.4. Цитування текстових матеріалів, опублікованих на Веб-сайті, дозволяється з обов’язковою вказівкою активного гіперпосилання на Веб-сайт або на розділ Веб-сайту з цитованим Контентом.

2.5. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Веб-сайту, окрім випадків, коли такий дозвіл Користувачу надано Адміністрацією Веб-сайту.

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

3.1. Веб-сайт дозволяє Користувачу продивлятись та завантажувати інформацію з Веб-сайту виключно для особистого некомерційного використання. Заборонено видозмінювати матеріали Веб-сайту, розповсюджувати Контент для громадських та/або комерційних цілей.

3.2. На Веб-сайті заборонені прямі або опосередковані образи третіх осіб, заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади, заклики до зміни адміністративних кордонів або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, будь-яка образлива поведінка та висловлювання, в яких простежується умисне провокування різкої та/або негативної реакції інших Користувачів, а так само будь-які дії та повідомлення, заборонені діючим в Україні законодавством.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА БЕЗПЕКА

4.1. Інформація, яка надається Користувачем Адміністрації Веб-сайту, є конфіденційною інформацією.

4.2. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач надає свою повну та беззастережну згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних на умовах та у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

4.3. Користувач надає згоду Адміністрації Веб-сайту на збір, використання, оброблення, збереження інформації, яка містить персональні дані Користувача, лише з метою надання Адміністрацією Веб-сайту відповідних послуг за допомогою Веб-сайту.

4.4. Адміністрація Веб-сайту зобов’язується здійснювати збір лише тієї інформації, яка містить персональні дані Користувача, і яку Користувач надає добровільно при реєстрації на Веб-сайті або оформленні Замовлення без реєстрації на Веб-сайті, тобто, лише у тих випадках, коли така інформація є необхідної для надання та/або покращення послуг, які надаються Адміністрацією Веб-сайту Користувачеві.

4.5. Адміністрація Веб-сайту вживає необхідних заходів для попередження несанкціонованого доступу до персональних даних Користувача Веб-сайту.

4.6. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб (у тому числі Інтернет-провайдерів, які забезпечують технічну доступність Веб-сайту у місці знаходження Користувача) по відношенню до захисту каналів зв’язку, за якими передається інформація з Веб-сайту або на Веб-сайт.

4.7. Адміністрація Веб-сайту зобов’язується не передавати персональні дані третім особам, за виключенням випадків, коли передача Персональних даних буде необхідною у відповідності до вимог чинного в Україні законодавства.

Користувач має право, на підставі Запиту, направленого на електронну пошту Адміністрації Веб-сайту, ознайомитись з інформацією про його Персональні дані, які обробляються та зберігаються Адміністрацією, вимагати уточнення Персональних даних або їх видалення з Інформаційної системи персональних даних Адміністрації Веб-сайту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Користувач має права та обов’язки, визначені цією Угодою та чинним в Україні законодавством.

5.2. Користувач має право користуватись Веб-сайтом, послугами, які надаються Адміністрацією Веб-сайту, матеріалами та інформацією, які являють собою Контент Веб-сайту, за умов дотримання положень цієї Угоди.

5.3. Користувач зобов’язаний ні при яких обставинах не вчиняти таких дій:

5.3.1. копіювання, розповсюдження, завантаження, передача, продаж або будь-яке інше не узгоджене з Адміністрацією Веб-сайту використання об’єктів інтелектуальної власності Адміністрації;

5.3.2. видача себе за іншу особу або представника організації, підприємства, установи без будь-яких на те прав та підстав, у тому числі, за Адміністрацію Веб-сайту, а також введення в оману інших Користувачів Веб-сайту;

5.3.3. будь-які інші протиправні дії, які суперечать чинному в Україні законодавству і цій Угоді.

5.4. Адміністрація Веб-сайту зобов’язана докласти всіх розумних зусиль для підтримання Веб-сайту в робочому стані, проте не гарантує постійну та безперебійну роботу Веб-сайту та не несе відповідальність за забезпечення його безперебійного функціонування.

5.5. Адміністрація Веб-сайту має право на свій розсуд видалити з Веб-сайту будь-яке повідомлення Користувача, якщо воно порушує вимоги чинного законодавства України чи умови цієї Угоди.

6. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

6.1. Веб-сайт, увесь Контент, інформація, надана Користувачам, доступні на Веб-сайті матеріали можуть змінюватись Адміністрацією Веб-сайту і у зв’язку з цим надаються на умовах «ЯК Є» без будь-якої гарантії, явної, тієї, що мається на увазі або передбаченої Законом, на послуги, що надаються Адміністрацією Веб-сайту, у тому числі, проте не обмежуючись, гарантії достовірності, корисності, відповідності відповідним цілям, непорушення або гарантій, які виникають в процесі надання послуг, в процесі переговорів, при використанні послуг або в момент укладення угоди.

6.2. Виключення гарантій, вказаних вище, здійснюється лише в рамках, визначених чинним в Україні законодавством.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Адміністрація Веб-сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, які можуть бути виявлені Користувачем в матеріалах, розміщених на Веб-сайті.

Адміністрація Веб-сайту докладає всіх необхідних зусиль для того, аби забезпечити точність та достовірність наданої на Веб-сайті інформації.

7.2. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності перед будь-яким Користувачем за використання або неправильне використання ним продукції та/або послуг.

Таке обмеження відповідальності застосовується, аби уникнути компенсації за пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, яка виникла внаслідок отримання Користувачем послуг, у тому числі, продукції, переданої Адміністрацією у відповідності до Договору між Адміністрацією Веб-сайту та Користувачем, який укладається в будь-якому випадку оформлення Замовлення шляхом використання Веб-сайту.

7.3. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку своїх персональних даних Користувачем при реєстрації (створенні облікового запису) або при формуванні Замовлення без здійснення реєстрації.

7.4. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача по відношенню до третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до Користувача.

7.5. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за збитки, шкоду або витрати, які виникли у Користувача у зв’язку із неможливістю використання Веб-сайту.

8. ПОРЯДОК ДІЇ УГОДИ

8.1. Ця Угода набирає чинності для кожного окремого Користувача Веб-сайту при наданні ним своєї Згоди з умовами цієї Угоди та діє між Користувачем та Адміністрацією Веб-сайту протягом всього періоду використання Користувачем Веб-сайту.

9. ЗМІНИ

9.1. Адміністрація Веб-сайту має право вносити зміни в цю Угоду. Зміни будуть опубліковані на Веб-сайті fkl.ua.

9.2. Зміни будуть поширюватись у тому числі на тих осіб, які вже є Користувачами Веб-сайту на момент набрання такими Змінами чинності.

Зміни починають діяти після спливу 30-денного терміну з дня їх публікації на Веб-сайті.